Kontakt

Supernova Varaždin

Optujska ulica 171 A/B/C

42000 Varaždin

Voditeljica centra
Patricija Tkalčec
E-Mail
KONTAKT ZA MEDIJE
E-mail
KRATKOROČNI ZAKUP PROSTORA
E-mail
DUGOROČNI ZAKUP PROSTORA
E-mail