Kontakt

Supernova Varaždin

Optujska ulica 171 A/B/C

42000 Varaždin

Voditeljica centra
Patricija Tkalčec
E-Mail
Informacije i infopult za kupnju poklon-kartica
Telefon
E-mail
Kontakt za medije
Blažena Lokin
E-mail
Dugoročni zakup prostora
E-mail
Kratkoročni zakup prostora
Patricija Tkalčec
Telefon
E-mail